Τι σημαίνει ο όρος «Βιοσυντονισμός»;

Views

1529

Ο Βιοσυντονισμός είναι μια ειδική διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία η οποία παρουσιάζει μια εντελώς καινούργια ενεργειακή προσέγγιση στην ιατρική επιστήμη.
Ο βιοσυντονισμός βασίζεται στην επιστημονικά αποδεδειγμένη αρχή της κβαντικής φυσικής (Max Planck και Albert Einstein πριν από 90 χρόνια) ότι τα κύτταρα του σώματός μας όπως και τα μόρια όλων των σωματιδίων στη φύση, εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Όλα τα στοιχεία στο σύμπαν έχουν ένα δικό τους παλμικό κραδασμό. Επίσης στη συνέχεια αυτής της θεωρίας εφόσον τα πάντα βρίσκονται μέσα σε ένα ηλεκτρομαγνητικό σύστημα και το κάθε σωματίδιο έχει το δικό του ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είναι απόλυτα κατανοητό ότι όλα τα συστήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Εφόσον όλα τα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους είναι εύκολα αντιληπτό ότι όποια δυσαρμονία δημιουργηθεί σε ένα πεδίο θα μεταδοθεί με τις ανάλογες ταλαντώσεις σε ολόκληρο το σύστημα και αντιστρόφως δηλ. εξισορροπώντας το ολόκληρο σύστημα ( αλλάζοντας τις συχνότητες) θα επέλθει και καλύτερος συντονισμός στο επιμέρους σύστημα που έχει ξεφύγει της ισορροπίας (ασθένεια).

Κάθε ουσία, και συνεπώς και κάθε κύτταρο, αλλά και οι ιοί, τα μικρόβια, η γύρη κτλ. εκπέμπουν ενέργεια και έχουν μια πολύ συγκεκριμένη κυματομορφή ή συχνότητα με ένα ολότελα ατομικό γνώρισμα.Βιώνουμε την εποχή της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών λαμβάνει χώρα και μεταξύ των κυττάρων του σώματος.Με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός μπορεί να εργάζεται και να συντονίζει τον εαυτό του.
Η έρευνα του Γερμανού καθηγητή FritzAlbertPopp έδειξε ότι τα κύτταρα ακτινοβολούν φωτόνια, ότι δηλαδή τα κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους με «λάμψεις φωτός».
Τα κύτταρα ανταλλάσουν πληροφορίες μέσω συγκεκριμένων συχνοτήτων. Σε ένα υγιές σώμα αυτή η επικοινωνία λειτουργεί ανεμπόδιστα. Κάθε κύτταρο και κάθε όργανο μπορεί να εκπληρώσει τη λειτουργία του.

Το ανθρώπινο σώμα μπορεί επίσης να συντονιστεί με ένα εκπεμπόμενο σήμα αν αυτό έχει την ίδια συχνότητα με αυτή του σώματος. Η αρχή του συντονισμού που λαμβάνει χώρα στο επίπεδο των ζώντων οργανισμών καλείται βιοσυντονισμός.

Αν όμως ψυχολογικοί παράγοντες, κάποιες μορφές ακτινοβολίας ή κάποιες ουσίες (πχ παράσιτα, τοξίνες, μικρόβια, κ.α.) επιδράσουν επιβαρυντικά πάνω στο σώμα, οι δικές τους κυματομορφές συχνοτήτων μπορεί να παρεμβληθούν στην επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων. Αν η κυτταρική επικοινωνία διαταραχθεί, αυτό θα παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία και θα οδηγήσει σε συμπτώματα, ειδικά εκεί όπου υπάρχει ήδη προδιάθεση, συνήθως γενετική.
Η μέθοδος του βιοσυντονισμού με τη συσκευή Bicom ξεκινάει από το βιοφυσικό επίπεδο και χρησιμοποιεί την πληροφορία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του σώματος και των διάφορων ουσιών για να εντοπίσει τις επιβαρύνσεις που υπάρχουν και για να τις απομακρύνει. Το αυτορρυθμιστικό σύστημα του οργανισμού ενισχύεται και ενεργοποιείται. Αυτό επιτυγχάνεται γρήγορα και ανώδυνα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
1. Μέσα και γύρω από το ανθρώπινο σώμα υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, ανώτερες από τις βιοχημικές διαδικασίες, τις οποίες και ρυθμίζουν.Κύτταρα και όργανα εκπέμπουν σε συγκεκριμένες συχνότητες, οι οποίες και δημιουργούν το φάσμα συχνοτήτων ενός οργανισμού.
2. Εκτός από τις φυσιολογικές συχνότητες, κάθε ζωντανός οργανισμός έχει και κάποιες παθολογικές συχνότητες, οι οποίες δημιουργούνται από τοξίνες , τραυματισμούς, φλεγμονές , μακροχρόνιες ασθένειες , ιατρογενείς βλάβες κτλ.
3. Φυσιολογικές και παθολογικές συχνότητες μαζί, ονομάζονται ατομικές συχνότητες του ασθενούς.

4. Οι ατομικές συχνότητες του ασθενούς λαμβάνονται από την επιφάνεια του σώματος και μεταφέρονται στην συσκευή θεραπείας μέσω καλωδίου.

5. Τα διαγράμματα συχνοτήτων που εκπέμπονται από τον οργανισμό με την βοήθεια του ειδικού βιολογικού φίλτρου στη συσκευή BICOM OPTIMA διαχωρίζονται και επιστρέφονται πίσω στο σώμα. Δεν προστίθενται άλλες τεχνητά παραγμένες συχνότητες.

6. Η συσκευή BICOM επιστρέφει τις θεραπευτικές συχνότητες στον ασθενή με τα φυσιολογικά στοιχεία να διαχωρίζονται απο τα παθολογικά διαγράμματα συχνοτήτων τα οποία αυτόματα αναστρέφονται. Η θεραπεία πραγματοποιείται μέσα στο σώμα του ασθενούς και όχι στην συσκευή.

7. Οι θεραπευτικές συχνότητες μειώνουν τις παθολογικές στο σώμα του ασθενούς, ενώ παράλληλα διεγείρουν η και ενδυναμώνουν τις φυσιολογικές.

8. Η θεραπεία βιοσυντονισμού στοχεύει στη μείωση η και εξάλειψη των παθολογικών συχνοτήτων καθώς και στην ενίσχυση των φυσιολογικών.

9. Από τη στιγμή που έχει βελτιωθεί η βιοφυσική ενεργειακή κατάσταση, βελτιώνονται και οι βιοχημικές διαδικασίες και γίνονται πιο ισορροπημένες.

10. Ο κύριος στόχος της θεραπείας βιοσυντονισμού είναι η ενεργοποίηση των ρυθμιστικών δυνάμεων του ίδιου του σώματος και η απελευθέρωση του από τις παθολογικές επιρροές που το διαταράσσουν, ώστε να επανέλθει στην πρότερη υγιή κατάσταση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BICOM
Η βιοσυντονιστική θεραπεία με την συσκευή BICOM είναι μια ολιστική φυσική μέθοδος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες παθήσεις. Η μέθοδος βασίζεται στις αρχές της κβαντικής φυσικής. Σκοπός της θεραπείας είναι η ανίχνευση και εξουδετέρωση των παραγόντων που προκαλούν επιβάρυνση στον οργανισμό , παρεμποδ ίζοντας την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων.Η συσκευή BICOM αναλύει τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα που εκπέμπει το σώμα , διαχωρίζοντας τα υγιή από τα διαταραγμένα. Στη συνέχεια αποστέλλει πίσω στο σώμα τα υγιή σήματα ενισχυμένα και τα παθολογικά αντεστραμμένα. Τονώνει έτσι τον οργανισμό και τον ωθεί στην αυτοίαση. Είναι ανώδυνη , ακίνδυνη και εξαιρετικά αποτελεσματική , αφού ανιχνεύει τις κρυμμένες αιτίες , οι οποίες προκαλούν την πάθηση. Η βιοσυντονιστική θεραπεία μπορεί να συνδυαστεί τόσο με τις μεθόδους της «κλασικής» ιατρικής όσο και με «εναλλακτικές» μεθόδους, όπως η ομοιοπαθητική, η ρεφλεξολογία κτλ.Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ηλικίες, από τα νεογέννητα παιδιά έως τα βαθιά γεράματα. Επίσης εφαρμόζεται στα ζώα.

Κύριες εφαρμογές:

• Οξείες και χρόνιες αλλεργικές παθήσεις όπως εξανθήματα, ατοπική δερματίτιδα, άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα και επιπεφυκίτιδα.
• Οξείες και χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις του στομάχου, του λεπτού και παχέως εντέρου.
• Σπαστική κολίτιδα, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
• Όλες οι μορφές πόνου (μυοσκελετικοί, νευρολογικοί, εμμηνόρυσης, κ.α.)
• Ρευματισμοί και αρθριτικά
• Λοιμώξεις, φλεγμονές , καταπολέμηση βακτηριδίων (πχ ελικοβακτηριδίου, κολοβακτηριδίου, σταφυλόκοκκου κ.α),ιών (πχ κονδυλωμάτων, έρπητα ζωστήρα κα.), μυκήτων, (π.χ κάντιντα) παρασίτων.
• Εξασθένησης του ανοσοποιητικού συστήματος (πχ συχνά κρυολογήματα)
• Ορμονικές διαταραχές
• Διαταραχές ύπνου
• Εθισμοί (νικοτίνη, αλκοόλ, κτλ)
• Σύνδρομο χρόνιας κοπώσεως
• Ξεμπλοκάρισμα ενεργειακών κέντρων και μεσημβρινών του βελονισμού

Επιμέλεια: Δευτεραίου Ιωάννα- Ρεφλεξολογία -Βιοσυντονισμός-Ηλεκτροβελονισμός
www.bicomtherapy.gr

Πάτρα, τηλ: 6946 178821 -2613 019868