Το Πλατωνικό πρότυπο της Ανθρώπινης Ύπαρξης.

Views

157

Έτσι απλά από έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως φιλοσόφους, μαθητή του Σωκράτη και δάσκαλου του Αριστοτέλη.

Βασικές και απλές έννοιες που καλό είναι να μην αφήνουμε την καθημερινότητα να τις σβήνει…