ΑΓΧΟΣ…Ο όρος άγχος προέρχεται από το ρήμα άγχω που στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα σημαίνει πνίγω,η σφίγγω. Τις περισσότερες φορές προκύπτει…