Τα πόδια είναι η βάση μας,η επαφή μας με τη γή , με τη ζωή ,με τους άλλους. Τα πόδια…