Αιθέρια Έλαια

Τα αιθέρια έλαια προέρχονται κυρίως από τα αρωματικά φυτά. Ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες χημικών ενώσεων, όπως οι αλκοόλες,οι κετόνες, οι φαινόλες κ.ά. Τα αρωματικά φυτά αποθηκεύουν τα αιθέρια έλαια μέσα σε ειδικούς χώρους στα φύλλα τους αλλά και στις ρίζες τους. Τα ειδικά αυτά κύτταρα λειτουργούν ως φυσικοί αποθηκευτικοί χώροι στα φυτά και χαρακτηρίζονται ως…